ŞARTLAR VE KOŞULLAR
  • admin@sosyalsatis.com
  • 0511 555 555 555

Orta çağlarda sembolist/erin tutumu çok daha belirgindi ... Sembolizm düşüncenin bir tür kestirmeden ifadesiydi. İki şey arasındaki dolambaçlı bağlantı/art takip edip ilişki aramak yerine, düşünce bir sıçrama yapar ve bağlanttyı neden-sonuç açısından değil önem açısından kurar ... Sembolik düşünce maddeler arasındaki ilişkide sınırsızlığa izin verir. Her şey farklı özellikleriyle çok sayıda farklı fikir uyandırır ve bir özelliğin birkaç sembolik anlamı olabilir. En yüksek kavramların binlerce sembolü olabilir. Hiçbir şey yüceyi temsil edecek ve övecek kadar alçakgönüllü değildir. Ceviz İsa'yı sembolize eder; tatlı içi Onun ilahi· yapısıdır, yeşil ve etli dış kabuğu Onun insanlığıdır, aradaki sert kabuk haçtır. Böylece her şey düşüncelerini sonsuza yükseltir ... Her değerli taş doğal parlaklığının yanısıra sembolik değeriyle parlar. Gül ve saflık benzetmesi şiirsel bir karşılaşmadan ötesini ifade eder, çünkü onların ortak özlerini ortaya çıkartr. Zihinde her bir kavram uyanırken sembolizm mantığı fikirlerin uyumunu yaratır.